Ayın Problemi: Nisan

Okul Servis Güzergahı



Bir çok ülkede okullar, öğrencilerin okula taşınması için servisleri kullanır. Servisler öğrencileri belirlenen servis güzergahındaki duraklardan sabah alır ve gün sonunda tekrar onları aldıkları yere bırakır. Okul servislerinde geçirilen toplam süre en önemli boyuttur (öğrencilerin okula zamanında ulaşmalıdır) ve herhangi iki durak arasındaki seyahat süresi bilinmelidir. Çünkü çocukların duraklardan alınma zamanı ve güzergahtaki toplam tur süresi için gereklidir. Okul servisleri bir yıl boyunca aynı güzergahı tekrarlayacaklarından dolayı en iyi tur güzergahının bulunması önemlidir.

Öğrenciler ulaşım yönetimi problemini çözmeli ve verilen bölge için yolların ve servis duraklarının etiketlendiği bir harita çizmelidirler.

>>Devamını oku


Ayın Problemi: Mart


Sağlıklı Tavuk=Sağlıklı Yumurta?



Öğrenciler, bu görevde serbest dolaşan tavuklar tarafından üretilen yumurtaların diğerlerinden daha sağlıklı olup olmadığı sorusuna açıklık getirmek için Halk Sağlığı Bilgi Servisi bünyesinde çalışan bilim danışmanları gibi görev alacaklardır. Bu görevin arka planında aşağıda yer alan sorular aracılığıyla serbest dolaşan tavuk yumurtasına daha fazla para ödemek için bir gerekçe olmadığını iddia eden insanlar ile tartışmalar bulunmaktadır.

>>Devamını oku


Ayın Problemi: Şubat


İlaç Konsantrasyonu



Hesaplamalar ve grafikler kullanarak kandaki ilaç seviyesinindeki değişimi araştırmak.

>>Devamını oku


Ayın Problemi: Ocak


Güvenli bir merdiven inşa etme



İç mekanlar için kullanılabilecek güvenli merdivenler için tasarımlar yapmak ve bunları diğer gruplara sunmak.

>>Devamını oku


Ayın Problemi: Aralık


Ne kadar ve ne yediğimizi biliyor muyuz?



Ne yediğimiz ve ne kadar yediğimiz sorularına verdiğimiz yanıt yaşamımız için önemlidir. Bu yüzden herkes besin maddelerinin enerji miktarını, sağlıklı beslenmenin kurallarını ve yapısını bilmelidir.

>>Devamını oku


Ayın Problemi: Kasım


Kendi elektrikli süpürgeni, saç kurutma makineni veya oyuncak arabanı tasarla ve yap



Bu görevde katılımcılar, kendilerine verilen problemi çözebilmek için teknolojik ürünler geliştirir. Onlardan kendi elektrikli süpürgelerini, saç kurutma makinelerini veya oyuncak arabalarını tasarlamaları ve yapmaları istenir.

>>Devamını oku


Ayın Problemi: Ekim


Kuş Yuvası



Bütün Avrupa ülkeleri, kuşların habitatlarını koruyarak kuş türlerini koruma altına almak istemektedir. Böylelikle biyolojik çeşitlilik korunarak, insanların doğal kaynakları kullanabilmesinin devamlılığı gözetilmektedir.

ınsanların yardımı olmadan pek çok kuş türü yok olma tehlikesi altındadır. Kuşlara yardım etmenin en iyi yollarından biri de onlara 'kuş yuvası' kutuları yapmaktır. Bu küçük evler kuşların hayatta kalmasına yardımcı olur.

Öğrencilerin tahta eşyalar üreten bir firmada marangoz ya da tasarımcı olarak çalıştıklarını düşünelim. şirkete kuşlar için 1000 adet kuş yuvası kutusu ısmarlanmıştır. Bu kutular belirli bir ormanda ağaçlara asılacaktır.

>>Devamını oku


Ayın Problemi: Eylül


IQ-Oyun Tasarımı



Bu basit görev bir IQ oyunu tasarlamayı içerir (Tıpkı Dedektif oyunu/zebra bulmacası, Mutlu Küp, Impuzzable küp gibi). Fakat bir oyun tasarımcısının bakış açısından bu sadece başlangıç noktasıdır, çünkü farklı zorluk seviyelerinde ya da farklı istekleri tatmin eden oyunlar geliştirilmelidir: ıstenen bir yaş grubu için ve pek çok farklı çözümü olan, ya da saklı eğitimsel amaçları olan. Yaş grubuna bağlı olarak, öğrencileriniz kendi IQ oyunlarını tasarlamaya başlarlar ve zorluk derecelerini analiz ederek ya da bilgisayar yazılımı üreterek (ya da telefon aplikasyonları) bitirebilirler.

>>Devamını oku


Ayın Problemi: Haziran




Yetersiz yalıtımdan kaynaklanan enerji kaybı ve ev yalıtımı toplumların ortak meselesidir. Bu etkinlikte öğrencilerden birbirleriyle aynı görünen iki evin iki ayrı enerji kaybı nı etkileyen farklı sorunlar üzerine çalışmalarını bekliyoruz.

>>Devamını oku


Ayın Problemi: Mayıs

Yeraltı Garajı Girişinin Planlanması

.



Bu çalışmanın amacı, farklı araba markaları ve tekerlekli sandalye, bebek arabası gibi hareket eden nesnelerin işini otoparkın girişinden, bodrum katına kadar kolaylaştırmaktır. Doğal olarak, otoparktan sokağa geçişin olabildiğince kısa sürede olması istenir.

>>Devamını oku


Ayın Problemi: Nisan

Balık muhafaza havuzlarındaki pH oranlarını ayarlama

.



Ülkemizde özellikle kıyı bölgelerinde deniz içerisinde balık çiftliklerinde profesyonel olarak balık yetiştiriciliği yapılmaktadır. Balık çiftliği tesislerinde en çok rastlanan ortak problem, balık muhafaza havuzlarında sabit bir pH seviyesi sağlamaktır. Bu etkinlikte öğrenciler balık çiftliğindeki bir çalışan gibi pH değerini ölçme görevini üstleneceklerdir.

>>Devamını oku


Ayın Problemi: Mart


.



Ormanlık alanlar ekonomik olarak değerlendirilmelidir. Birçok orman arazisi sahibi bu işi bir orman işletmecisine devretmektedir. Bu örnekte öğrenciler böyle bir işletmenin çalışanı olarak ormanlık bir alandaki ağaçların odun hacmini ve yeniden ağaçlandırma için gerekli fidan sayısını hesaplayacaklardır.

>>Devamını oku


Ayın Problemi: şubat


.



Bir kapı barfiks çubuğunu nasıl sabitleyebilirsiniz? ıki kelepçe yardımı ile bunun yapılabileceğini söyleyebiliriz. Böyle bir kelepçenin nasıl üretilebileceğini öğrencileriniz düşünüp ve buna bağlı olarak tasarlayabilirler. Kim barfiks çubuğunu düşmeden durdurabilecek mekanizmayı yapacaktır?

>>Devamını oku


Ayın Problemi: Ocak

Kişileri Sayalım!

.



Çocuklar olabildiğince erken dönemlerde sayılarla karşılaşmalıdır. Çünkü bu erken çocukluk dönemi eğitiminde temel bir matematiksel beceridir ve önemli bir ders konusudur. Sayılar bütün sınıf düzeylerinde ele alınmaktadır ve farklı iş alanlarında temeldir. Bu çalışmada öğrenciler, büyük insan topluluklarının sayısını belirlemek için kendi yöntemlerini geliştireceklerdir.

>>Devamını oku


Ayın Problemi: Aralık

ışitme sorunları

.



Hem düşük hem de orta derecedeki işitme kayıplarında dahi kişinin sosyal yaşantısı oldukça kötü bir şekilde etkilenmektedir. En önemlisi de kişinin sağlığının tehdit altında olmasıdır. ışitme kaybı kulağın çok farklı bölümlerindeki problemlerden kaynaklanabilmektedir. Odyologlar (işitme bozukluğunu inceleyen doktor) işitme kayıplarının derecesini ve nedenlerini teşhis eden testler yaparlar.

>>Devamını oku


Ayın Problemi: Kasım

Bisiklet Sigortası - Bilgilendirme Kılavuzu

.



Diğer eşyalar gibi, bisiklet çalınma olayları da etrafımızda duyduğumuz can sıkıcı hırsızlık olaylarının başında gelmektedir. Bu nedenle hırsızlık sigortasını yaptırmak önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, sigorta firmaları için bisiklet sahiplerinin "uygun" sigorta primleri ve çalınan bisiklet için "uygun" zarar hesaplamalarında kullanılacak bir yönerge hazırlamak istenmektedir.

Bu problem, karar verme, kanıt ve bunların savunması ile farklı çözümlerin karşılaştırmasını içermektedir.

>>Devamını oku


Ayın Problemi: Ekim

Tuzumuz yoksa elde edelim!

.



Öğrencilere farklı saflıklarda bulunan tuzlu sulardan birisi verilir ve farklı maddeleri birbirlerinden ayıracakları bir deney tasarlamaları istenir. Buradaki amaç, yemeklerde kullanılan sodyum klorür (sofra tuzu) elde etmektir. Hazırlanan deney tasarımı endüstride bu amaçla kullanılan süreçle karşılaştırılır ve değerlendirmeler yapılır.

>>Devamını oku

 


Twitter | Facebook | cakmakci@hacettepe.edu.tr

© mascil project,2013. All rights reserved      Copyright