Ayın Problemi

Kuş Yuvası

Bütün Avrupa ülkeleri, kuşların habitatlarını koruyarak kuş türlerini koruma altına almak istemektedir. Böylelikle biyolojik çeşitlilik korunarak, insanların doğal kaynakları kullanabilmesinin devamlılığı gözetilmektedir.
İnsanların yardımı olmadan pek çok kuş türü yok olma tehlikesi altındadır. Kuşlara yardım etmenin en iyi yollarından biri de onlara ‘kuş yuvası’ kutuları yapmaktır. Bu küçük evler kuşların hayatta kalmasına yardımcı olur.
Öğrencilerin tahta eşyalar üreten bir firmada marangoz ya da tasarımcı olarak çalıştıklarını düşünelim.  Şirkete kuşlar için 1000 adet kuş yuvası kutusu ısmarlanmıştır. Bu kutular belirli bir ormanda ağaçlara asılacaktır.

Konu Alanı: Matematik, Fen Bilgisi (biyoloji) ve teknoloji tasarım derslerinin ortak çalışması.
Süre: 90 Dakika (2 saat ders saati tasarım için)
90-125 dakika (2-3 ders saati yapım için)
Hedef Grup: İlkokul son sınıflar ile ortaokul ilk sınıflar
Yaş Aralığı: 10-12 yaşlar
Öğrenim Boyutlarının Araştırılması

 • Soran ve araştıran beyinler.
 • Matematiği gerçek hayatta kullanma.
 • Öğrencilerin problemleri çözebilmeyi denemesi ve çözümleri bulabilmek için bilgilerini kullanabilmesi.
 • Öğrencilerin sonuçları ve süreçleri yansıtabilmesi.
 • Öğrencilerin anlama kabiliyetlerini artırması.
 • Kullanılan konteks anlamlı ve pratiktir.
 • Sorunun formüle edilme şekli farklı problem çözme tekniklerinin geliştirilmesine olanak sağlar.
 • Görevler işbirliği ve iletişimi destekler.

İş Dünyasına Bağlantı       

 • Bağlam: Ödevin iş dünyası ile doğrudan bağlantılıdır. Öğrenciler belli bir rol oynamakta, tipik iş etkinliklerinde bulunmakta ve özgün ürünler ortaya koymaktalar.
 • Rol: Öğrenciler tasarımcı ve marangoz gibi çalışırlar.
 • Etkinlik: Öğrenciler kuş türlerini seçer, tasarlar, üretir ve kuş yuvasının çizimlerini sunar.
 • Ürün: Kuş yuvasının çizimlerini sunar ya da bitmiş bir kuş yuvası örneği gösterirler.
 • İlgili meslekler: Marangoz, tasarımcı.

Mevcut Materyaller 

 • Öğretmen Kılavuzu (PDF veya Word)
 • Öğrenci çalışma kâğıtları (PDF veya Word)
 • Genel Bilgi:

http://senas.birdlife.lt/index.php/gamtos-klase/litetuvos-pauksciai/ (Litvanyalı kuşlar)
https://www.youtube.com/watch?v=qMjE-Z6I4WE (Litvanyalı kuşların videosu)
http://www.birdlife.lt/inkilai (Litvanyalı kuşların yaşamları ile ilgili)
https://www.youtube.com/watch?v=nWg5nL5ROL0&feature=player_embedded (Kuş yuvası yapımı)
Öğretmenlerin web sitesinde aralarında tartışmaları için önerilen konular.
Bu çalışma hangi yetenekleri geliştirmektedir?
Öğrenciler bu problem çözmek için ne tür bir yardıma ihtiyaç duyarlar?

Öteki yaş grupları için olası düzenlemeler
Çalışmanın ilk kısmı kullanılabilir.
İlk kısım 10-12 yaşlarındaki çocuklara uygulanabilir. Ancak kuş yuvasının yapılmasının istendiği kısım daha büyük yaşta ve teknoloji tasarım dersi alan öğrenciler içindir.

Ayın Problemi uluslararası tartışma forumu için tıklayınız.

Twitter | Facebook | cakmakci@hacettepe.edu.tr

© mascil project,2013. All rights reserved      Copyright