Ayın Problemi

İşitme sorunları

Özet
Hem düşük hem de orta derecedeki işitme kayıplarında dahi kişinin sosyal yaşantısı oldukça kötü bir şekilde etkilenmektedir. En önemlisi de kişinin sağlığının tehdit altında olmasıdır. İşitme kaybı kulağın çok farklı bölümlerindeki problemlerden kaynaklanabilmektedir. Odyologlar (işitme bozukluğunu inceleyen doktor) işitme kayıplarının derecesini ve nedenlerini teşhis eden testler yaparlar.

Öğrenciler bu etkinlikte;

  • basit işitme testi düzenlerler.
  • bu işitme testini kendilerine ait „normal işitme“ tanımını elde etmek için kullanırlar.
  • testleri ve sonuçlarını diğerlerinin buldukları ile kritik olarak kıyaslarlar.
  • farklı işitme kaybı çeşitlerini ve bunlara ait olan teşhisleri tanırlar.
  • bir odyologun (işitme bozukluğunu inceleyen kişi) çalışmasını tecrübe ederler.
  • bir odyologun rolüne girip sıkça rastlanan işitme problemini bir ses programı yardımı ile teşhis ederler.

Konu alanı: Biyoloji, fizik
Süre: İki ders saati (90 dakika)
Hedef grup: Ortaokul
Yaş: 12-15, ancak değiştirilerek farklı yaş gruplarında da kullanılabilir.

Araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenmenin temel yaklaşımları
Öğrencilere birden fazla çözüm yolu olan ve beraberce öğretmen yardımının en az gerektirdiği ödevler verilmektedir.

İş dünyası ile bağlantı

Hazırlanan bu etkinlik odyogların çalışmasını gösteren bir örnektir. Daha sonra öğrenciler bir odyologun rolünü üstlenecekler ve farklı odyogramları değerlendirebileceklerdir.

Bağlam: Odyogların çalışması

Roller: Test tasarlamacı ve daha sonra Odiyolog

Etkinlik: Odyoloji

Mevcut materyaller:

Twitter | Facebook | cakmakci@hacettepe.edu.tr

© mascil project,2013. All rights reserved      Copyright