Sağlıklı Tavuk= Sağlıklı Yumurta?

Öğrenciler, bu görevde serbest dolaşan tavuklar tarafından üretilen yumurtaların diğerlerinden daha sağlıklı olup olmadığı sorusuna açıklık getirmek için Halk Sağlığı Bilgi Servisi bünyesinde çalışan bilim danışmanları gibi görev alacaklardır. Bu görevin arka planında aşağıda yer alan sorular aracılığıyla serbest dolaşan tavuk yumurtasına daha fazla para ödemek için bir gerekçe olmadığını iddia eden insanlar ile tartışmalar bulunmaktadır.

Dersler
- Matematik
- Biyoloji +
- Fizik
- Kimya +
- Mühendislik

Hedef grup

  • İlkokul
  • Ortaokul+
  • Lise +

Yaş aralığı
11-18

Süre
180 dakika.

Dokümanlar

  • Öğretmen rehberi (docx)
  • Öğrenci çalışma kağıdı (docx)

Sorgulamayı Öğrenme

Öğrenciler aktif bir şekilde araştırma planlar ve yürütür. Öğrenme hedefleri: öğrenciler bilimsel sorular sorar, hipotez oluşturur, araştırma planlar ve yürütür, gözlemlerini ve bulgulardan yol çıkarak hazırladıkları grafik, tablo, ve diyagramları kullanarak tartışır.

Sorgulamayı Öğrenme Boyutları

  • Durumları keşfetme
  • Araştırmalar planlama
  • Sistematik deney yapma
  • Yorumlama ve değerlendirme
  • Sonuçları paylaşma

İş Dünyası

Halk Sağlığı Bilgilendirme Servisi için bir Bilim Danışmanı veya buradaki gibi besinlerin içeriklerini mesleki olarak araştıran bir uzman olmak.

Bu görev gerçek yaşam problemleri ile karşılaşmayı içermektedir, ör: otantik problem-çözme

İş Dünyası Boyutları

İçerik
Yumurtaların kalitesi.

Rol
Öğrenciler Halk servisi ile çalışan biyo-kimyager rolünü benimseyecekler.

Etkinlik
Yumurtaların besin içeriklerinin analizi.

Ürün
Analiz raporu.

“Ayın Problemi” uluslararası tartışma forumu

Twitter | Facebook | cakmakci@hacettepe.edu.tr

© mascil project,2013. All rights reserved      Copyright