İletişim


Doç. Dr. Gültekin Çakmakcı, MASCIL Türkiye Proje Yürütücüsü

Hacettepe STEM & Maker Lab.

Hacettepe Universitesi Egitim Fakültesi

06800 Beytepe / Ankara

E-posta: cakmakci@hacettepe.edu.tr

 

Proje Ekibi


 

Buket Akkoyunlu

(Prof.Dr.) 

Hacettepe Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Ahmet İlhan Şen

(Prof. Dr.)

Hacettepe Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Gültekin Çakmakcı

(Doç. Dr.)

Hacettepe Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Gökhan Kaya

(Arş. Gör.)

Hacettepe Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Twitter | Facebook | cakmakci@hacettepe.edu.tr

© mascil project,2013. All rights reserved      Copyright