Ayın Problemi

Yetersiz yalıtımdan kaynaklanan enerji kaybı ve ev yalıtımı toplumların ortak meselesidir. Bu etkinlikte öğrencilerden birbirleriyle aynı görünen iki evin iki ayrı enerji kaybı nı etkileyen farklı sorunlar üzerine çalışmalarını bekliyoruz. Bu çalışmadan çıkan sonuçlara göre, evlerin ısınma problemlerinden ortaya çıkan enerji kayıpları ile ilgili öğrencilerden hem ısı yalıtımı iyi olan ev modelleri yapmalarını hem de inşaat mühendislerinin yaptıkları binalarda kullanabilecekleri ısı yalıtım modelleri geliştirmelerini bekliyoruz.
Öğrencilerden araştırma sırasında göz önünde bulundurmaları istenilen faktörler aşağıda verilmiştir.

  • Binayı inşa ederken farklı malzemeler kullanmaları,
  • Farklı yalıtım malzemeleri kullanmaları,
  • İlk iki maddenin bir kombinasyonunu yapmaları.

Dahası öğrencilerden, Soru 2 de sunulan çözümlerden hangisinin en iyisi olduğunu hesaplayabilmeleri için matematik bilgilerini kullanmaları beklenmektedir. Ayrıca öğrencilerden topladıkları kanıtlara dayanan grafikler ve bunları yorumlamaları istenmektedir.
Bu çalışmanın temel amaçlarına ek olarak, öğrencilerin deneysel becerilerini, doğru deneysel çalışmalar yapabilmelerini ve tartışabilmeleri amaçlanmaktadır.

Konu Alanı:  Matematikle bağlantılı fizik
Süre: 90 dakika
Hedef grup: İlköğretim öğrencileri
Yaş:  12-15 arasında değişen öğrenciler
Araştırmacı-Sorgulayıcı Öğrenme Yaklaşımları

  • Binayı inşa ederken farklı malzemeler kullanmaları,
  • Farklı yalıtım malzemeleri kullanmaları,
  • Deneyleri planlamak ve ölçme değerlerinin hangi aralıkta olduğunu tahmin etmek
  • Araştırmayı planlamak
  • Bu ödev öğrencilerin birlikte çalışmalarını ve iletişim kurmalarını destekler.

İş Dünyasına Bağlantı: İnşaat mühendisleri ve mimarlar

Mevcut Materyaller:
Öğretmenler için yönerge (PDF veya Word)
Öğrenciler için çalışma yaprağı (PDF veya Word)

Diğer yaş grupları için öneriler:
Öğrenciler bu etkinlikte, bilimsel araştırma, deney planlama ve argümentasyonla ilgilenmektedirler. Öğretmen ise öğrencilerine deney planlamasını öğrenci seviyesinde olacak şekilde farklı türde destek sağlamalıdır. Eğer öğrenciler deney düzeneği hakkında yeterince tecrübe ve bilgiye sahip değillerse, öğretmen deney hakkında kısa bilgilendirmeler, ölçme sonuçlarının hangi aralıkta olabileceğine dair açıklamalar yapabilir. Ayrıca, derslere inşaat mühendisi veya mimar davet edilip, iş dünyasında gerçek hayattan örnekler sunulabilir. Son olarak, farklı medyalar veri toplamada ve bunları sergilemede kullanılabilir.

 

Ayın Problemi uluslararası tartışma forumu için tıklayınız.

Twitter | Facebook | cakmakci@hacettepe.edu.tr

© mascil project,2013. All rights reserved      Copyright