Ayın Problemi

IQ-Oyun Tasarımı

Bu basit görev bir IQ oyunu tasarlamayı içerir (Tıpkı Dedektif oyunu/zebra bulmacası, Mutlu Küp, Impuzzable küp gibi). Fakat bir oyun tasarımcısının bakış açısından bu sadece başlangıç noktasıdır, çünkü farklı zorluk seviyelerinde ya da farklı istekleri tatmin eden oyunlar geliştirilmelidir: İstenen bir yaş grubu için ve pek çok farklı çözümü olan, ya da saklı eğitimsel amaçları olan. Yaş grubuna bağlı olarak, öğrencileriniz kendi IQ oyunlarını tasarlamaya başlarlar ve zorluk derecelerini analiz ederek ya da bilgisayar yazılımı üreterek (ya da telefon aplikasyonları) bitirebilirler.

Konu Alanı: Matematik, mühendislik, bilgisayar mühendisliği
Süre: 2x90 dakikadan başlayarak projenin ağırlığına göre uzayabilir.
Hedef grup: Temel hedef grup orta son sınıflardır ancak küçük düzenlemelerle bu etkinlik ilkokuldan profesyonel eğitim sınıflarına kadar uygulanabilir.
Yaş Aralığı: 9-99 yaş aralığı

Öğrenme Boyutlarının sorgulanması

Bu görevde/problemde ortaya konan öğrenme boyutları hangi özellikleri sunmaktadır?

 • İçerik anlamlıdır.
 • Olay birden fazla çözüm stratejisi gerektirmektedir.
 • Öğrenciler araştırmayı planlamaktadır.
 • Görevler işbirliği ve iletişim desteklenmektedir.

İş Dünyasına Bağlantı:            

 • İçerik: Oyuncaklar ve oyunlar Endüstrisi
 • Rol: Öğrenciler bir oyun tasarımcısı gibi çalışmaktadır (ya da test edicileri gibi).
 • Etkinlik: Öğrencilerden olası bir ek şartname ye sahip bir IQ oyunu tasarlamaları istenmektedir(zorluk derecesi verilmiş ya da pek çok farklı çözümü olan).
 • Ürün: IQ oyunu (Oyun tipine göre bu bir bulmaca sorusu, bir tahta yapboz ya da köpükten yapılmış yapboz parçaları olabilir)
 • İlgili meslek: Oyun tasarımcısı

Mevcut Materyaller:

Öğretmen kılavuzu ve öğrenci çalışma kağıtları aşağıdaki üç IQ oyunu için verilmiştir:

 • Dedektif Oyunu (Zebra bulmaca): Öğretmen kılavuzu, üç öğrenci çalışma kağıdı.
  Öğretmenler için (PDF veya Word)
  Öğrenciler için I. Çalışma Kağıdı (PDF veya Word)
  Öğrenciler için II. Çalışma Kağıdı (PDF veya Word)
  Öğrenciler için III. Çalışma Kağıdı (PDF veya Word)
 • Impuzzable: Öğretmen kılavuzu, öğrenci çalışma kağıdı
  Öğretmenler için (PDF veya Word)
  Öğrenciler için (PDF veya Word)
 • Mutlu Küp : Öğretmenler için (PDF veya Word)
  Öğrenciler için (PDF veya Word)

Web sitesinde öğretmenlerin kendi aralarında tartışmaları için soru önerileri:

 • IQ oyununu başka IQ oyunları ile değiştirebilirsiniz. Böylece hangi IQ oyun tiplerinin bu amaç için uygun olduğu konusunda bir tartışma ilginç olabilir
 • Yaratılan oyunların sınıflandırılması tamamen açık uçlu bir problemdir böylece oyunuzu başka ülkelerden gelen öğrenciler ve öğretmenlerle çalışarak test etmeniz ve sonuçları zorluk derecelerini kişisel yani sübjektif bir bakış açısına göre oranlamanızda dikkat çekici olabilir. Bu çalışma sizin sınıflandırmanız için iyi bir geri besleme olabilir.

Öteki yaş grupları için olası düzenlemeler
Bu çalışma 9 yaşından büyük bütün yaş gruplarına uyarlanabilir. İlkokulda öğrencilere daha fazla malzeme verip tasarımdan çok üretime yönlenmeleri sağlanabilir. Mutlu Küp köpükten kesildiği için, eğer öğrencilerinize 5x5 boyutlu parçaları verirseniz, kesilip çıkarılacak ve bir küpe uyabilecek parçalar hazırlayabilirler. Ortaokul ilk kısımda, öğrencilerinizden ‘birleştirme sürecini’nin karmaşıklığını analiz etmelerini isteyebilirsiniz ya da onlardan pek çok farklı çözümle ortaya çıkan küpler tasarlamalarını ya da zor bir bulamaca (verilenden daha zor bir tane)yapmalarını isteyebilirsiniz. İleri seviyede ki öğrenciler içinse, bu tür bulmacaların çözümünü ve analizini yapan bilgisayar programları yazmalarını isteyebilirsiniz.
Aynı değerlendirmeler Impuzzable küp içinde geçerlidir, ilkokullar parçaları oluşturmaları için plastilin (ya da benzer bir materyal) kullanabilirler ve arkadaşlarının ürettiği bazı bulmacaları çözüp zorluklarını derecelendirebildikleri oturumlar düzenleyebilirsiniz. Ortaokul ilk kısım öğrencileri OSB tahtaları kullanabilirler ve burada öğrenciler üç boyutlu parçaları yapabilmek için iki boyutlu parçaların boyutlarını hesaplamak zorundadırlar. Ortaokul üst sınıflarda farklı çözümlerin sayısını, bulmacaların karmaşıklığını analiz edebilirler.
Dedektif oyunu/zebra bulmaca oyunları ile çalışırken öğrencilere şekiller (içecekler, arabalar, vb.) verebilirsiniz. Bu yolla 9 yaşındaki bir çocuk bile en karmaşık problemleri çözebilir. Ortaokulun üst sınıfları ile çalışırken, onlardan ek şartları gerektiren bir problem oluşturmalarını isteyebilirsiniz; çözüm tek değildir (böylece çözen kişi yeterince dikkatli değilse, çözüm tam olmayacaktır) problemin çözümü farklı durumları tartışmayı gerektirir (ve her durum için gereken adımlar tek tanesinden büyüktür.) vb.

Diğer Kaynaklar

http://en.wikipedia.org/wiki/Zebra_Puzzle

http://www.happycube.com/

http://puzzlewillbeplayed.com/333/Impuzzables/

http://www.nieuwarchief.nl/serie5/pdf/naw5-2011-12-2-121.pdf (Hollandaca) Ya da İngilizce versiyonu http://simplexportal.ro/cikkek/happycube.pdf

http://simplexportal.ro/cikkek/constructing.pdf or the final version in Australian Mathematics Teacher, Vol. 68, No. 4, Winter 2012

Ayın Problemi uluslararası tartışma forumu için tıklayınız.

Twitter | Facebook | cakmakci@hacettepe.edu.tr

© mascil project,2013. All rights reserved      Copyright