Ayın Problemi

Güvenli bir merdiven inşa etme

 


Bu görev, genellikle bir marangoz tarafından üstlenilen ve konutların iç kısmında ahşaptan yapılma güvenli bir merdiven inşa etmeyi içermektedir. Merdiven bir tasarımcı veya mimarın evin iç yapısının ve yönetmeliklerin dikkate alarak yaptığı tasarımı temel alır ancak marangozlar onun ölçümlerinden ve inşa edilmesinden sorumludur.  Burada uygun ölçülere göre merdiven inşa etmede iki hesaplama yaklaşımı bulunmaktadır.

 • “başparmak kuralı” yönteminin kullanımı veya
 • belirtilmiş yönetmeliklere göre çalışma

Bu derste (veya derslerde) öğrenciler:

 • “başparmak kuralını” kullanarak küçük gruplar ile  çalışıp iki merdiven tasarımı geliştirecekler;
 • Gruplar arasında tasarımlar açıklanacak ve karşılaştırılacak
 • İş yerinde kullanılan yapı yönetmelikler için alternatif yaklaşımlar geliştirecekler (seçmeli derinleştirme)
Bu problem tasarımlar arasında hesaplamaları, yönetmeliklerdeki öncelikleri ve nedenleri dikkate alarak seçim yapmayı ve gerekçelendirmeyi içerir


Dersler
- Matematik *
- Biyoloji
- Fizik
- Kimya
- Mühendislik

Hedef grup

 • İlkokul
 • Ortaokul *
 • Lise

Yaş aralığı
11-15

Süre
120 dakika.

Sorgulamayı öğrenme Boyutlar?

 • Durumları keşfetme *
 • Araştırmalar planlama
 • Sistematik deney yapma *
 • Yorumlama ve değerlendirme *
 • Sonuçları paylaşma *

İş Dünyası

Bir Marangoz, yapı uzmanı, mimar olmaya başlama

Bu problem verilen alanda uygun bir merdiven yapmak için gerekli hesaplamalarını yapmayı gerektiren ve iş dünyasında marangoz, yapı uzmanı ve mimarların çalışma alanları ile ilgilidir.


İş Dünyası Boyutları

İçerik
Yapı işleri

Rol
Tasarımcı

Etkinlik
İki tane merdiven tasarımı yapmak için grup olarak çalışma, Uygun çizimler ve tam ölçümler üretme. Tasarımı gerekçelendirme. Tasarımları ve kararlarını diğer grupların sonuçları ve yönetmelikteki kısıtlamalar ile karşılaştırarak karar verme.

Ürün
Yönetmeliklere ve güvenliği dikkate alınarak tasarımların nasıl şekillendirildiğini anlama

Dokümanlar

Ayın Problemi uluslararası tartışma forumu için tıklayınız.

Twitter | Facebook | cakmakci@hacettepe.edu.tr

© mascil project,2013. All rights reserved      Copyright