Ayın Problemi

.Bir kapı barfiks çubuğunu nasıl sabitleyebilirsiniz? İki kelepçe yardımı ile bunun yapılabileceğini söyleyebiliriz. Böyle bir kelepçenin nasıl üretilebileceğini öğrencileriniz düşünüp ve buna bağlı olarak tasarlayabilirler. Kim barfiks çubuğunu düşmeden durdurabilecek mekanizmayı yapacaktır?

Konu alanı: Matematik, Teknik
Süre: 4 ders saati
Hedef grup: Ortaokul
Yaş: 11-15, ancak değiştirilerek farklı yaş gruplarında da kullanılabilir.

Araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenmenin temel yaklaşımlar
Ödev sırasında hedefe ulaşmak için farklı çözüm stratejileri geliştirmek
Öğrenciler araştırarak planlamak
Ödev öğrencilerden birlikte çalışma ve iletişim kurmak

 

İş dünyası ile bağlantı:
Bağlam: Uzunluğun hesaplanması, örneğin boru kelepçesinin, endüstri çalışanlarının temel görevlerinden birisidir.        

Roller: Öğrenciler gruplar içerisinde güvendikleri ortam içerisinde bir problem üzerinde çalışırlar.
Etkinlik: Çalışmalar laboratuvarda veya iş sahasındakine benzer bir şekilde gerçekleştirilmelidir.
Ürün: Boru kelepçesi elde edilen son üründür.
İlgili Meslek: Endüstri mühendisliği

 

Mevcut Materyaller:

Öğretmenler için yönerge (PDF veya Word)
Öğrenciler için çalışma yaprağı (PDF veya Word)
Ödeve giriş (PDF veya PPTX)
Boru kelepçesinin üretimi (PDF veya PPTX)
Temel bilgiler (PDF veya Word)

 

Gerekli Materyaller:
3 tane marangoz mengenesi, 3 adet 37 mm yarıçapında bükme silindiri, 3 adet dikdörtgen şeklinde 2,5 mm çapında bükmek için takoz, 3 adet plastik çekiç, kâğıt şerit, karton şerit, bükülebilir metal (her biri 2 cm genişliğinde, 20 cm uzunluğunda), sac plaka (1 mm kalınlığında, 2 cm uzunluğunda)

Diğer yaş grupları için öneriler:
Yaş grubuna bağlı olarak örneğin bükme açısı olan 90° ihmal edilebilir. Daha ileri yaş gruplarında bükme esnasında plaka sacın uzamasını dikkate almak gerekebilir.

 

“Ayın Problemi uluslararası tartışma forumu"

Twitter | Facebook | cakmakci@hacettepe.edu.tr

© mascil project,2013. All rights reserved      Copyright