Ayın Problemi

Kişileri Sayalım!

.Çocuklar olabildiğince erken dönemlerde sayılarla karşılaşmalıdır. Çünkü bu erken çocukluk dönemi eğitiminde temel bir matematiksel beceridir ve önemli bir ders konusudur. Sayılar bütün sınıf düzeylerinde ele alınmaktadır ve farklı iş alanlarında temeldir. Bu çalışmada öğrenciler, büyük insan topluluklarının sayısını belirlemek için kendi yöntemlerini geliştireceklerdir.

Konu alanı: Matematik

Süre: 2-3 ders saati

Hedef grup: Ortaokul (5. Sınıf)

Yaş: 10-12, ancak değiştirilerek farklı yaş gruplarında da kullanılabilir.

İş dünyası ile bağlantı: Gazetecilik

Bu ayki problem farklı meslek gruplarında farklı bağlamlarda kullanılabilir. Bizim bunu gazetecilik mesleğinde seçmemizin nedeni, gazetecilerin yapacakları haberlerde katılımcı sayısını kendilerinin belirleme zorunluğuna düşmeleridir. Çünkü çoğu kez organizatörler katılımcı sayısını yüksek tutmak isterken yetkili organlar (muhalifler, polis gibi) bu sayıyı az gösterme eğiliminde olabilmektedirler.

Öğrenciler için ödev
Bir gazetecisin ve büyük halk kitlelerinin katıldığı bir olayı (pop konseri, maraton gibi) hakkında haber yapman gerekmektedir. Toplantıyı organize eden kişilerin tahmini katılımcı sayısı ile polisin sayıları arasında büyük bir fark olduğu görülmektedir. Bir gazeteci olarak katılımcı sayısını nasıl tahmin edersin?

Uyarılar:
Bu ödev mümkün olduğunca gerçek bir halk topluluğunun olduğu toplantılarda uygulanabilirse daha gerçekçi olur. Ancak ödevin yapılacağı zamanda okul yakınlarında böyle bir toplantı olmayabilir.
Bu durumlarda en kolay yol, okulda teneffüsteki öğrencilerin sayısını tahmin etme olacaktır. Böylece aynı zamanda geliştirilen yöntemin ne kadar doğru olduğunun denenmesi de sağlanabilecektir.

Bu ödevin çözümü için iyi bir çözümü iki farklı bakış açısını içermektedir: Açık alanın (bu durumda okul bahçesi) büyüklüğü ve her bir kişinin ayakta durduğu tahmin edilen alan. Genellikle ikinci bakış açısı başka bir açıdan da değerlendirilmektedir. Yani, belirli bir alanda ne kadar kişinin bulunabilir? (örneğin; bir metrekarede).

Mevcut Materyaller:

Öğretmenler için yönerge (PDF veya Word)
Öğrenciler için çalışma yaprağı (PDF veya Word)

“Ayın Problemi” uluslararası tartışma forumu

Twitter | Facebook | cakmakci@hacettepe.edu.tr

© mascil project,2013. All rights reserved      Copyright