Ayın Problemi

Kendi elektrikli süpürgeni, saç kurutma makineni veya oyuncak arabanı tasarla ve yap

 

Bu etkinlikte katılımcılar, kendilerine verilen problemi çözebilmek için teknolojik ürünler geliştirir. Onlardan kendi elektrikli süpürgelerini, saç kurutma makinelerini veya oyuncak arabalarını tasarlamaları ve yapmaları istenir. Öğrenciler problemin çözümü için yaratıcı çözümler geliştir ve mühendisler gibi çalışırlar. Bu görev STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)  uygulamalarına ve bu uygulamalar ve kavramlar arasındaki ilişkilere odaklanır. Bu gerçek dünya ilişkisi süresince öğrenciler STEM’in günlük yaşamın nasıl bir parçası olduğunu anlama fırsatına sahip olurlar. STEM etkinliklerinin cinsiyet eşitliği açısından güçlü ve zayıf yönlerin doğasının vurgulanması bu etkinlikteki görevlerin önemli bir boyutudur. Bu bağlamda bu etkinlik öğretmenleri, erkek ve kız öğrencilerin sınıf içi görevlere karar vermedeki olası tercihlerinin farkında olmaları için bilgilendirir.

Konu Alanları
- Matematik ✔
- Biyoloji
- Fizik ✔
- Kimya
- Mühendislik ✔

 

Süre:
Sorgulama, planlama ve dizayn (30 dakika), seçilen ürünün yapımı (60 dakika), yapılan ürünün sunumu (30 dakika)

Hedef Grup:
- İlkokul
- Ortaokul ✔
- Lise

Yaş aralığı
11-15

Sorgulama Öğrenimi Boyutları
- Durumları araştırma
- Araştırma Planlama
- Sistematik deneyler
- Yorumlama ve değerlendirme
- Sonuçları sunma

İş Dünyası ile Bağlantı
İçerik
Etkinlik iş dünyası ile doğrudan bağlantı kurar. Öğrenciler elektrikli süpürge ve saç kurutma makinası gibi bazı basit ürünlerin doğasını keşfeder. Karşılaşılan problemin çözümünü oluşturur ve mühendisler gibi çalışırlar.

Roller
Öğrenciler gruplar halinde bir ürün üretmek için tasarımcı ve mühendisler gibi çalışır.
Etkinlik
Öğrenciler elektrikli süpürgeyi, saç kurutma makinası veya oyuncak arabayı hem tasarlar hem de yaparlar. Öğrenciler kendi ilgilerine göre kendilerine verilen görevler arasından birini seçerler.
Ürün
Elektrikli süpürge veya saç kurutma makinası veya oyuncak araba gerçek/tam ürünlerdir
Profesyonellik ile ilgisi:
Elektrik mühendisi, tasarımcı vb. olmaya başlangıç.

Dokümanlar
Öğretmen : PDF, WORD
Öğrenci    : PDF, WORD

 

Telif Hakkı
Mascil ortağı: Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe STEM & Maker Lab
Materyaller CC BY-NC-SA 4.0 lisansı altında yayınlanır.

Ayın Problemi uluslararası tartışma forumu için tıklayınız.

Twitter | Facebook | cakmakci@hacettepe.edu.tr

© mascil project,2013. All rights reserved      Copyright