Ayın Problemi

İlaç Konsantrasyonu

 


Bir çok ilacın etkili olabilmesi için kan dolaymda belli bir seviyede olması gerekir. Başka bir açıdan da eğer bu seviye çok fazla olursa ilaçlar zararlı olabilir. Farmakoloji çalışmaları ilaçların hangi dozlarda etki göstereceği üzerinedir. Bu görevde öğrenciler matematiği kullanarak kandaki ilaç miktar seviyesinin nasıl değiştiğini, gün atlama veya çift doz alım durumlarını araştıracaklar. Öğrenciler rapor yazacak ve hastalar için broşürler hazırlayacaklar.


Dersler
- Matematik *
- Biyoloji
- Fizik
- Kimya
- Mühendislik

Hedef grup

  • İlkokul
  • Ortaokul
  • Lise *

Yaş aralığı
15-18

Süre
100 dakika.

Sorgulamayı öğrenme Boyutlar?

  • Durumları keşfetme *
  • Araştırmalar planlama
  • Sistematik deney yapma *
  • Yorumlama ve değerlendirme *
  • Sonuçları paylaşma *

İş Dünyası

Farmakoloji ‘de bir kimyasal analizci olmak


İş Dünyası Boyutları

İçerik
Bu görev farmakoloji işleri ile ilgilidir. Etkinlik kan dolaşımındaki ilaç seviyesinin nasıl degiştiği ile ilgi modellere ve hesaplamalara odaklanır. Bu etkinliğin önemli bir yönü de sonuçların hastalarla broşürler yardımıyla anlatılmasıdır.

Rol
Öğrenciler vücuttaki ilaç kalıntılarını bulmak için kısmen farmakoloji uzmanı olarak çalışır. Onlar laboratuvarda deney yapmak yerine matematiksel modelleri kullan?rlar.

Etkinlik
Öğrenciler çeşitli şartlar altında kan dolaşımındaki ilaç seviyesinde değişimi matematiksel modeller kullanarak keşfeder. Onlar hasta bilgilendirme amacıyla bulgularını sunar. Bu etkinlikler farmakoloji uzmanlarının matematiği nasıl kullandığını gösterir.

Ürün
Öğrenciler ilaçların etkileri ve kullanım bilgilerini içeren bir hasta bilgilendirme broşürü hazırlar.

Dokümanlar

Ayın Problemi uluslararası tartışma forumu için tıklayınız.

Twitter | Facebook | cakmakci@hacettepe.edu.tr

© mascil project,2013. All rights reserved      Copyright