Ayın Problemi

Ne kadar ve ne yediğimizi biliyor muyuz?

 


Ne yediğimiz ve ne kadar yediğimiz sorularına verdiğimiz yanıt yaşamımız için önemlidir. Bu yüzden herkes besin maddelerinin enerji miktarını, sağlıklı beslenmenin kurallarını ve yapısını bilmelidir.
Dahası, ülkelerin kültürel ve bölgesel farklılıkları ile insanların fiziksel yükleri de göz önünde tutulmalıdır.
Başka bir deyişle, beslenme konusunda sadece kişisel sorumluluk değil, ayrıca beslenmeyi optimize etmeye odaklı yeni mesleklerde ortaya çıkmıştır. Bu yeni branşlar, tarım, besin endüstrisi, biyoteknoloji gibi geleneksel dalların yanında, besin analizi ve toksikolojisi, biyotarım, beslenme danışmanlığı olarak ortaya çıkmıştır.
Öğrenciler beslenme miktarını ve içeriğini(kalitesini) optimize etmek üzere kurulmuş bir şirkette/enstüti de profesyonel olarak çalışırlar. Besinlerin kantitatif kontrollerini yapmak için kantitatif kontrol ve beslenme portallarının (internetten ulaşılabilir) hesaplama enstrümanları kullanırlar ve elde ettikleri sonuçları kültürel farklılıklar, ulusal ve bölgesel ve ayrıca uluslar arası bağlama da göre yorumlayacaklardır.
Konu Alanı: Doğa Bilimleri (Çoğunlukla kimya, biyoloji ve ekoloji) ile matematik bilimleri arasında, kültür ve sosyal Bilimlerle de biraz ilgili.

Süre: Ödevin somutlaşmasına bağlı olarak 1 ders saatinden (45 dk) bir kaç haftalık bir projede olabilir. Yaş Aralığı: 11 –18 yaşları

Öğrenim Boyutlarının Araştırılması

 • Matematiği gerçek hayat problemlerine uygulama.
 • Öğrenciler problem çözmeye çalışırlar ve sonuçlara ulaşabilmek için bilgilerini kullanırlar.
 • Öğrenciler sonuçları değerlendirler.
 • Öğrenciler anlayışlarını geliştirler.
 • İçerik anlamlı ve pratiktir.
 • Soruların formulasyonu farklı problem çözme strajilerinin geliştirilmesine izin verir.
 • Görevler işbirliğive iletşimi destekler.
 • Görevler matematik ve fen eğitimini kültürel boyutta destekler.

İş Dünyasına Bağlantı                       

 • Bağlam: Görevlerin iş dünyası ile olduğu kadar gerçek hayatla da doğrudan ilişkilidir.
 • Rol: Öğrenciler besin uzmanı ve danışman olarak çalışmaktadır.
 • Etkinlik: Öğrenciler günlük yaşamda yer alan farklı besin tiplerini ve içeriklerini kültürel, profesyonel ve çevresel boyutlarını düşünerek analiz ederler. Örnek olarak ulusal yemeklerini seçmeleri gibi.
 • Ürün: Günlük yaşamda beslenmeyi analiz ve optimize ederler, enerji, içerik ve kalitelerine dikkat ederek günlük yemek tüketimini planlarlar.
 • İlgili meslekler: Beslenme uzmanı, beslenme danışmanı, analitik kimyacı, biyokimyacı.

Uygun Materyal: 

Mevcut Materyaller

 

Web-sitede öğretmenler arasında tartışılabilecek soru önerileri 
Bu ödev hangi sonuçları getirir?
Bu görevi yapabilmek için öğrenciler ne tür bir yardıma ihtiyaç duyarlar?

Öteki yaş gruplarına olası uyarlamalar
Görevler farklı yaş grupları için kullanılabilir, daha küçük olanlar(hesaplamalara değil de, problemlerin daha kalitatif tarafına odaklanarak), daha büyük olanlarda (biyokimya ile ilişkilendirilmiş daha analiz odaklı)

Ayın Problemi uluslararası tartışma forumu için tıklayınız.

Twitter | Facebook | cakmakci@hacettepe.edu.tr

© mascil project,2013. All rights reserved      Copyright