Ayın Problemi

Yeraltı Garajı Girişinin Planlanması

Bu çalışmanın amacı, farklı araba markaları ve tekerlekli sandalye, bebek arabası gibi hareket eden nesnelerin işini otoparkın girişinden, bodrum katına kadar kolaylaştırmaktır. Doğal olarak, otoparktan sokağa geçişin olabildiğince kısa sürede olması istenir.

Bu etkinlik, İngiltere Mascil ekibinin teklif ettiği ‘Park Problemi’ çalışmasından esinlenilmiştir (http://www.mascil-project-eu/classroom-material).
Problem, matematiksel fikirleri, yol yapımı, araba dizaynı, mimari ve trafik kontrolü (hız kesiciler) bağlamında ele almaktadır.
Öğrencilerden bir gerçek hayat durumunu, kâğıt modeller ve dinamik geometri yazılımlarını kullanarak anlamaları beklenmektedir. Bu tarz deneylerle, öğrenciler sezgilerini verilen bağlamda sunulan olaylar üzerinde düşünerek, verileri formüle ederek ve tahminler yürüterek, pratikte kabul edilebilir sonuçlara ulaşabilirler.

Sınıf: Ortaokul
Yaş grubu: 12-17, ancak değiştirilerek farklı yaş gruplarında da kullanılabilir.
Alan: Matematik, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
Süre: İki ders saati, ancak arada ev ödevi verilecek bir aralık verilmelidir.

İş Dünyasına Bağlantı:
Bağlam: Mimarlık ve dizayn
Roller: Öğrencilerden, yeraltı garajı ile caddeyi birbirine bağlayan uygun eğimli bir yol palnlamaları istenmektedir.
Etkinlik: Kağıt modeller ve dinamik geometri yazılım programlarını kullanabilecekleri grup çalışmaları yapmak.
Ürün: Sabit eğimli kağıt modeller.
Mevcut Materyaller:
Öğretmenler için yönerge (PDF veya Word)
Öğrenciler için çalışma yaprağı (PDF veya Word)
Farklı dinamik çalışma yaprakları:
http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/content/bg/html/d22179.html
http://mascil.science-edu.at/file/pom/2015-05/Tiefgarageneinfahrt-Wagen.ggb
http://mascil.science-edu.at/file/pom/2015-05/Tiefgarageneinfahrt-Wagen-Var.ggb

Ayın Problemi uluslararası tartışma forumu için tıklayınız.

Twitter | Facebook | cakmakci@hacettepe.edu.tr

© mascil project,2013. All rights reserved      Copyright