Yaşam için Matematik ve Fen (MASCIL)

MASCIL, Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı tarafından desteklenen uluslararası bir projedir. 13 Avrupa ülkesinden 18 proje ortağı ile yürütülmektedir. Bu çalışmanın amacı, sorgulamaya-araştırmaya dayalı bilim öğretiminin (IBST) ilköğretim ve ortaöğretim okullarında yaygın olarak kullanımını teşvik etmektir. Bu amaçla hizmet öncesi öğretmen adaylarına ve hizmet içi öğretmenlerine sorgulamaya dayalı bilim eğitimi ile ilgili çalıştaylar düzenlenecektir. Hizmet öncesi ve hizmet içi öğretmenlerine yönelik yapılacak eğitim süresince öğretmenlerin sınıf içindeki uygulamalarındaki değişim ve bu eğitimin öğrenciler üstündeki etkileri süreç boyunca araştırılacaktır.

Duyuru

  • MASCIL öğretmen çalıştaylarına katılmak istiyorsanız ve/veya her ay düzenli olarak "Ayın Problemi"ne ulaşmak istiyorsanız siteyi düzenli olarak takip ediniz. Aşağıdaki linki kullanarak uluslararası tartışma forumuna gidebilirsiniz.
  • Mascil etkinliklerinden haberdar olmak ve/veya katılmak istiyorsanız lütfen formu doldurunuz
  • Ayın Problemi uluslararası tartışma forumu.
  • Yaşam için STEM (STEM for Life) temalı STEM & Makers fest/expo Türkiye 2016
    & 2. STEM Öğretmenler Konferansı 3-4 Eylül 2016 tarihlerinde düzenledi. Ayrıntılı bilgi için http://www.stemandmakers.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Twitter | Facebook | cakmakci@hacettepe.edu.tr

© mascil project,2013. All rights reserved      Copyright