Ayın Problemi

Balık muhafaza havuzlarındaki pH oranlarını ayarlama

Ülkemizde özellikle kıyı bölgelerinde deniz içerisinde balık çiftliklerinde profesyonel olarak balık yetiştiriciliği yapılmaktadır. Balık çiftliği tesislerinde en çok rastlanan ortak problem, balık muhafaza havuzlarında sabit bir pH seviyesi sağlamaktır. Bu etkinlikte öğrenciler balık çiftliğindeki bir çalışan gibi pH değerini ölçme görevini üstleneceklerdir.

Konu Alanı: Kimya, Biyoloji
Hedef Grup: Ortaokul
Yaş grubu: 13-14 veya 16-17
Süre: 1-2 ders saati

Araştırmacı-Sorgulayıcı Öğrenme Yaklaşımları

  • Balık çiftliklerinde pH değerlerinin belirlenmesi ve kontrolü için oldukça pahalı strateji ve yöntemler bulunmaktadır.
  • Öğrenciler bunun çözümünü bulmak için birlikte çalışırlar ve bunun nasıl çözüleceğine yönelik plan hazırlarlar.
  • Gruplar her bir çözüm için gerekli maliyeti tahmin ederler ve bunun en iyi çözümü üzerine tartışırlar.
  • Gruplar ayrıca bu önerdikleri çözüm yollarının ökolojik problem yaratıp yaratmayacağını araştırırlar.

İş Dünyasına Bağlantı
Öğrencilerin yapacakları faaliyetler otantik çalışma ortamlarında, yani balık çiftliğinde gerçekleşmektedir. Bu etkinlik kimyada oldukça önemli bir yer tutan su kültürü alanı ile ilgilidir.
Öğrenciler bir balık çiftliği yöneticisinin görevini üstleneceklerdir. Bu iş ortamında en önemli konulardan birisi olan günlük bir problem üzerinde çözüm yolları araştıracaktır.
Balıklar için kabul edilebilir seviye olan pH değerini sabitleme üzerinde düşünecek, çözüm yolları arayacak ve bunları yaparken de ekonomik ve ekolojik faktörleri dikkate alacaktır.

 

Mevcut Materyaller:
Öğretmenler için yönerge (PDF veya Word)
Öğrenciler için çalışma yaprağı (PDF veya Word)

Faydalı Linkler:
http://www.dunnsfishfarm.com/ph_levels.htm
http://aquaticlifefarm.com/web_pages/alf_article_pH.html
http://www.cigrjournal.org/index.php/Ejounral/article/viewFile/2407/1706
ftp://ftp.fao.org/fi/cdrom/fao_training/FAO_Training/General/x6709e/Index.htm
http://www.clemson.edu/extension/natural_resources/wildlife/publications/fs19_managing_farm_ponds.html
http://www.cigrjournal.org/index.php/Ejounral/article/viewFile/2407/1706
http://www.seafish.org/media/publications/sr485_recirculation.pdf
http://pentairaes.com/media/docs/FF50-3_mini_fish_farm_0112_Pentair.pdf
http://www.farmedanddangerous.org/salmon-farming-problems/environmental-impacts/
http://advocacy.britannica.com/blog/advocacy/2008/08/the-pros-and-cons-of-fish-farming/
http://www.gov.scot/uploads/documents/ae01environimpact.pdf

Ayın Problemi uluslararası tartışma forumu için tıklayınız.

Bu etkinlik Mascil grubuna katılmış kendisi bir kimyacı olan V. Amariotakis fikirlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

Twitter | Facebook | cakmakci@hacettepe.edu.tr

© mascil project,2013. All rights reserved      Copyright